Educació i patrimoni

Guido Ramellini, membre de l´equip fundador del MMACA.

Nota al peu en relació al títol [i]

Artículo también disponible en castellano aquí.

Fa uns dies hem sabut que, davant la possibilitat de tornar a ampliar l’aforament d’uns equipaments patrimonials, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural[ii] ha tingut la idea de substituir els treballadors acomiadats per vigilants de seguretat. Potser només els ingenus poden mostrar sorpresa.

Quantes vegades, com a docent, he tingut la sospita que la principal funció que ens demana la institució educativa és la de supervisar la massa —potencialment disruptiva— dels adolescents, de manera que no molestin gaire la rutina escolar i, en general, no envaeixin el mercat laboral, que mostraria així encara més les seves misèries.

En tot cas, davant de la notícia rebuda, he explicat als amics del bloc del Museu Transformador una desventura meva, que va passar fa uns anys, en un museu d’art públic de Madrid[iii]. Algú ha trobat que era força significativa i m’han demanat explicar-la en un article. Doncs, m’hi poso.

Com a part d’un projecte interdisciplinari de Matemàtiques i Art, els meus alumnes d’ESO estaven construint escultures mòbils, calculant el pes de polígons equivalents, fets de material homogeni i, en conseqüència, la longitud dels braços que els havien de suportar, intentant al mateix temps de crear una estructura elegant.

Quan vaig saber que arribava a la ciutat una exposició dedicada a Alexander Calder, no vaig tenir cap dubte: vaig reservar la visita i una tarda, fora de l’horari escolar, hi vam anar.

Del sostre alt d’una gran sala, d’uns deu metres d’amplada i almenys el triple de llargada, penjaven les grans escultures metàl·liques. Em vaig posar sota una d’aquestes estructures i vaig començar a bufar. Aquella modesta aportació va ser suficient perquè les estructures, fidels al seu nom, comencessin els moviments lents i imprevisibles que tant fascinen, creant jocs d’ombres i fluctuacions i la paradoxa màgica que transforma el pes en lleugeresa.

No cal haver compartit l’experiència ni tenir capacitats endevinatòries per predir com continua la història: l’encarregada de la sala em va cridar a l’ordre.

Em vaig justificar dient:

—No he tocat cap objecte, només he bufat.

—Els objectes en qüestió, metàl·lics!, es diuen mobiles, i no cal saber anglès per entendre que han poder-se moure.

—Estic realitzant una activitat educativa.

Tot va ser inútil. M’estava prohibint bufar. Qui sap si respirar intensament resultaria sospitós.

Davant la irracionalitat i l’arbitrarietat de la prohibició, vaig posar els meus estudiants en fila índia i vam començar a passejar amunt i avall per la sala.

Encara que no tothom està disposat a creure que el batec de les ales d’una papallona pot crear un tornado, us puc assegurar que vint-i-cinc adolescents poden causar una tempesta local en la sala d’un museu. Els mobiles es van animar en una dansa tan acrobàtica com gens perillosa.

Ens van expulsar, però l’efecte ja era clar per a tothom i la motivació dels estudiants es va disparar: hauríem de construir magnífics mobiles.

Uns mesos després, aquesta mateixa exposició va ser presentada a la Fundació Miró de Barcelona. En una cantonada de moltes de les sales, petits, amagats i posats a terra, hi havia ventiladors de manera que els mobiles eren ben mòbils! Vaig sentir un cert alleujament[iv].

Foto: Art_inthecity i Pedro Ribeiro Simoes amb llicència CC-BY 2.0

Un segon episodi va tenir lloc en un famós edifici patrimonial de la Sierra de Madrid. Una amiga de la Universitat de Roma havia demanat a un company del Liceu Italià, Piero Sammartino, físic i filòsof, que recollís algunes característiques de dos famosos rellotges de sol situats en una de les sales: dimensions, orientació, disseny…

Un diumenge al matí, amb les famílies, ens vam posar a la cua per fer a una visita guiada en grup. Quan vam arribar a l’habitació amb els rellotges de sol, vam deixar que el grup seguís la guia, i el Piero i jo vam treure la cinta mètrica, la brúixola i la càmera de les motxilles per recollir la informació sol·licitada. Pensàvem en una acció ràpida, però la brúixola no semblava cooperar. Més tard descobriríem que dos grans blocs de magnetita situats a la sala contigua exercien la seva sensible influència sobre el nostre pobre instrument.

El temps perdut en la discussió que es va generar, va fer que la vigilant de la sala ens descobrís fent la nostra investigació. Sense deixar-nos explicar res, va pronunciar l’amenaça més dura: advertiria el director!

Vam haver d’esperar, vigilats per la nostra carcellera, que arribés el director. Li vam explicar els motius del nostre treball i, a canvi, vam rebre la invitació a participar a la cerimònia que té lloc cada any amb motiu de l’equinocci de primavera. En aquesta ocasió, es destapa un forat al terra del balcó que dona a la sala, de manera que un raig de llum solar arribi a un dels rellotges de sol i confirmi la bondat de la mesura del temps així practicada.

Tanmateix, cap raig de sol no hauria pogut il·luminar la cara enfosquida i enfadada de la vigilant, decebuda per veure’ns fugir del càstig que mereixíem per haver violat la sacralitat d’una institució que, a més dels excel·lents cadàvers de tants monarques, mereixia ser la tomba de tota intenció educativa tan subversiva.

I llavors sorgeix el dubte: tota intenció educativa seriosa, no comporta en si mateixa la llavor de la subversió?

Estem ben convençuts que mereix ser posada sota la custòdia d’un vigilant?

[i] De cop m’ha vingut al cap que l’etimologia de les paraules, a vegades ho explica tot: PATRI-MONI: deure del pare; MATRI-MONI: deure de la mare. Pensem a l’ús que en fem. Exemple: patrimoni genètic; l’ADN és fifty-fifty, però tot el kit citoplasmàtic que fa que les instruccions del nucli siguin operatives prové de l’òvul de la mare. Un altre cop: l’objecte val més que el seu valor d’ús, de les relacions amb l’entorn? O sigui, que l’objectiu de la institució és protegir els objectes, no les relacions humanes.

I amb això es podria acabar ja l’article.

De repente me ha venido a la mente que la etimología de las palabras, a veces lo explica todo: PATRI-MONIO: deber del padre; MATRI-MONIO: deber de la madre. Pensemos en el uso que hacemos. Ejemplo: patrimonio genético; el ADN es fifty-fifty, pero todo el kit citoplasmático que hace que las instrucciones del núcleo sean operativas proviene del óvulo de la madre. Una vez más: ¿el objeto vale más que su valor de uso, de las relaciones con el entorno? O sea, que el objetivo de la institución es proteger los objetos, no las relaciones humanas.

Y con ello se podría terminar ya el artículo.

[ii] Si continuem amb el joc, us imagineu com seria la “Agència Catalana del Matrimoni Cultural”?

Si continuamos con el juego, ¿se imaginan como sería la «Agencia Catalana del Matrimonio Cultural»»?

[iii] Fidels a la dita que convida a dir el pecat, però no el pecador, deixem a la intuïció entremaliada del lector endevinar el museu on va passar la cosa.

Fieles al dicho que invita a decir el pecado, pero no el pecador, dejamos a la intuición traviesa del lector adivinar el museo donde pasó el hecho.

[iv] Per tal que consti: del llum de la cuina de la casa de Joan Miró, que era molt amic de Calder, hi havia penjada una escultura mòbil. La seva dona, Pilar Juncosa, solia entretenir els seus nets i nebots donant-li cops amb el mànec d’una escombra, sense baixes conegudes. [anècdota referida per una neboda, Dolors Juncosa]

Para que conste: en la lámpara de la cocina de la casa de Joan Miró, que era muy amigo de Calder, había colgada una escultura móvil. Su mujer, Pilar Juncosa, solía entretener a sus nietos y sobrinos golpeándola con el mango de una escoba, sin bajas conocidas. [Anécdota referida por una sobrina, Dolors Juncosa]


EDUCACIÓN Y PATRIMONIO

Guido Ramellini, miembro del equipo fundador del MMACA.

Nota al pie en relación al tìtulo [1]

Hace unos días hemos sabido que, ante la posibilidad de volver a ampliar el aforo de unos equipamientos patrimoniales, la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural[2] ha tenido la idea de sustituir a los trabajadores despedidos por vigilantes de seguridad. Quizás sólo los ingenuos puedan mostrar sorpresa.

Cuántas veces, como docente, he tenido la sospecha de que la principal función que nos pide la institución educativa es la de supervisar a la masa —potencialmente disruptiva— de adolescentes, para que no molesten demasiado la rutina escolar y, en general, no invadan el mercado laboral, que mostraría así aún más sus miserias.

En todo caso, ante la noticia, he explicado a los amigos del blog del Museo Transformador la desventura que me ocurrió hace unos años, en un museo de arte público de Madrid[3]. Alguien ha considerado que era bastante significativa y me han pedido explicarla en un artículo. Pues, me pongo a ello.

Como parte de un proyecto interdisciplinario de Matemáticas y Arte, mis alumnos de ESO estaban construyendo esculturas móviles, estimando el peso de polígonos equivalentes, hechos de material homogéneo y, en consecuencia, la longitud de los brazos que los debían soportar, intentando al mismo tiempo, crear una estructura elegante.

Cuando supe que llegaba a la ciudad una exposición dedicada a Alexander Calder, no tuve ninguna duda: reservé la visita y una tarde, fuera del horario escolar, fuimos a verla.

Del alto techo de una gran sala, de unos diez metros de ancho y al menos el triple de largo, colgaban las grandes esculturas metálicas. Me puse debajo de una de estas estructuras y empecé a soplar. Aquella modesta aportación fue suficiente para que las estructuras, fieles a su nombre, comenzaran los movimientos lentos e imprevisibles que tanto fascinan, creando juegos de sombras y fluctuaciones y la paradoja mágica que transforma el peso en ligereza.

No es necesario haber compartido la experiencia ni tener capacidades adivinatorias para predecir cómo continúa la historia: la encargada de la sala me llamó al orden.

Me justifiqué diciendo:

—No he tocado ningún objeto, sólo he soplado.

—Los objetos en cuestión, ¡metálicos!, se llaman mobiles, y no hace falta saber inglés para entender que han poderse mover.

—Estoy realizando una actividad educativa.

Fue todo inútil. Me estaba prohibiendo soplar. Quién sabe si respirar intensamente resultaría sospechoso.

Ante la irracionalidad y la arbitrariedad de la prohibición, puse a mis estudiantes en fila india y empezamos a pasear arriba y abajo por la sala.

Aunque no todo el mundo está dispuesto a creer que el latido de las alas de una mariposa puede crear un tornado, os puedo asegurar que veinticinco adolescentes pueden causar una tormenta local en la sala de un museo. Los móviles se animaron en una danza tan acrobática como en absoluto peligrosa.

Nos expulsaron, pero el efecto ya era claro para todos y la motivación de los estudiantes se disparó: deberíamos construir magníficos mobiles.

Unos meses después, esta misma exposición fue presentada en la Fundació Miró de Barcelona. En la esquina de muchas de las salas, pequeños, escondidos y dispuestos en el suelo, había ventiladores de forma que los mobiles ¡eran bien móviles! Sentí cierto alivio.[4]

Foto: Art_inthecity y Pedro Ribeiro Simoes con licencia CC-BY 2.0

Un segundo episodio tuvo lugar en un famoso edificio patrimonial de la Sierra de Madrid. Una amiga de la Universidad de Roma había pedido a un compañero del Liceo Italiano, Piero Sammartino, físico y filósofo, que recogiera algunas características de dos famosos relojes de sol situados en una de las salas: dimensiones, orientación, diseño…

Un domingo por la mañana, con las familias, nos pusimos en la cola para hacer una visita guiada en grupo. Cuando llegamos a la habitación con los relojes de sol, dejamos que el grupo siguiera a la guía, y Piero y yo sacamos la cinta métrica, la brújula y la cámara de las mochilas para recoger la información solicitada. Pensábamos en una acción rápida, pero la brújula no parecía cooperar. Más tarde descubriríamos que dos grandes bloques de magnetita situados en la sala contigua ejercían su sensible influencia sobre nuestro pobre instrumento.

El tiempo perdido en la discusión que se generó, hizo que la vigilante de la sala nos descubriera haciendo nuestra investigación. Sin dejarnos dar ninguna explicación, pronunció la amenaza más dura: ¡advertiría al director!

Tuvimos que esperar, vigilados por nuestra carcelera, a que llegara el director. Le explicamos los motivos de nuestro trabajo y, a cambio, recibimos la invitación a participar en la ceremonia que tiene lugar cada año con motivo del equinoccio de primavera. En esa ocasión, se destapa un agujero en el suelo del balcón que da a la sala, para que un rayo de luz solar llegue a uno de los relojes de sol y confirme la bondad de la medida del tiempo así practicada.

Sin embargo, ningún rayo de sol no hubiera podido iluminar la cara oscurecida y enfadada de la vigilante, decepcionada por vernos huir del castigo que merecíamos por haber violado la sacralidad de una institución que, además de los excelentes cadáveres de tantos monarcas, merecía ser la tumba de toda intención educativa tan subversiva.

Y entonces surge la duda: toda intención educativa seria, ¿no conlleva en sí misma la semilla de la subversión?

¿Estamos bien convencidos de que merece ser puesta bajo la custodia de un vigilante?

2 comentarios en “Educació i patrimoni”

 1. És una mica estrany comentar una aportació que vosaltres mateixos vau fer, però a l’ARA de diumenge hi havia un article interessant, signat per Pinelopi K. Goldberg, ex economista en cap del Banc Mundial sobre «Abordar la crisi educativa global». Crec que podria obrir (o concloure) un fructífer debat, que d’alguna manera té a veure amb les observacions del Pere a partir de les meves experiències.

  1) Els dèficits d’aprenentatge entre estudiants de països d’alta renta i països de mitjana-baixa renta «semblen persistir malgrat un creixement impressionant de la mitjana d’anys d’escolarització…». Pot ser que l’escola sola no pugui assumir la tasca d’educar en una realitat cultural tan complexa? I qui sap, potser ni tan sols la tasca d’educar, si es considera tasca exclusiva de l’escola.
  2) Que els governs han de fer de l’educació una prioritat i canviar la tendència a prioritzar «les inversions en infraestructures físiques per sobre de la inversió en persones»
  3) «La manera més eficaç de millorar l’aprenentatge és proporcionar informació als pares – suposo que a les mares també [a vegades s’obliden] – i als fills sobre els beneficis, els costos i la qualitat de l’educació. Si creieu que l’educació és cara, només cal esperar i veure quant us costa la ignorància. John M. Capozzi.
  Potser en això l’àmbit de l’educació no-formal o informal pot jugar un paper important, no us sembla?.
  4) Com exemple de «males compres», l’article cita «les inversions en noves instal·lacions, ordinadors, tauletes i altres equipaments donen resultats decebedors en relació amb el seu cost».
  I conclou: «Això és una bona noticia, ja que significa que el progrés és factible sense despeses desorbitades.»

  Passa lo mateix amb la cultura?

  CASTELLANO
  Es un poco extraño comentar una aportación que uno mismo puso, pero en el ARA del domingo había un artículo interesante, firmado por Pinelopi K. Goldberg, ex economista jefe del Banco Mundial sobre «Abordar la crisis educativa global». Creo que podría abrir (o concluir) un fructífero debate, que de alguna manera tiene que ver con las observaciones del Pere a partir de mis experiencias.

  1) Los déficits de aprendizaje entre estudiantes de países de alta renta y países de media-baja renta «parecen persistir a pesar de un incremento impresionante de la media de años de escolarización …». Puede que la escuela sola no pueda asumir la tarea de educar en una realidad cultural tan compleja? Y quién sabe, puede que ni siquiera la tarea de educar, si se considera exclusivo deber de la escuela.
  2) Que los gobiernos deben hacer de la educación una prioridad y cambiar la tendencia a priorizar «las inversiones en infraestructuras físicas por encima de la inversión en personas»
  3) «La manera más eficaz de mejorar el aprendizaje es proporcionar información a los padres – supongo que a las madres también [a veces se olvidan] – y los hijos sobre los beneficios, los costes y la calidad de la educación. Si cree que la educación es cara, sólo hay que esperar y ver cuánto le cuesta la ignorancia. John M. Capozzi. Quizás en esto el ámbito de la educación no-formal o informal puede jugar un papel importante, no os parece?
  4) Como ejemplo de «malas compras», el artículo cita «las inversiones en nuevas instalaciones, ordenadores, tabletas y otros equipamientos dan resultados decepcionantes en relación con su coste».
  Y concluye: «Esto es una buena noticia, ya que significa que el progreso es factible sin gastos desorbitados.»
  Pasa lo mismo con la cultura?

 2. El museo transformador

  (Más abajo en castellano)
  L’article del nostre bon amic Guido, amb tan sols dues anècdotes, és l’exemple perfecte per diagnosticar alguns dels símptomes de les malalties que afecten els museus i que necessiten ser erradicades molt abans d’entrar en altres canvis, si volem que el museu contemporani, ho sigui de debò. El text ens parla de l’externalització de serveis que són essencials per al museu com és el de l’atenció directa al visitant, però simultàniament tracta sobre la concepció d’aquests mateixos llocs de treball pensats en clau de policia quan haurien de ser pensats en clau de mediadors o educadors. Com a conseqüència, no es dona la importància que té la seva formació perquè, total, només han de vigilar.
  En segon lloc, la primera de les anècdotes ens descriu molt bé dues concepcions antagòniques d’exposició d’art. La que la concep com un mostrari d’objectes de culte o relíquies religioses i la que la concep com un relat en el qual, l’objecte és una de les peces clau de la seva estructura lingüística (com també ho són els ventiladors a terra).
  Al seu torn, la segona anècdota ens mostra la incoherència entre els missatges que dona el mateix museu. D’una banda, el del vigilant que té ordres estrictes del que no pot deixar fer i per l’altre el del director que l’observa des d’una posició jeràrquica i li ve a dir al visitant: «no li facis cas, total només és un vigilant, no podem pretendre que arribi més lluny» i s’inhibeix sense assumir la seva responsabilitat en la gestió del personal. És a dir, la dictadura de la gestió burocràtica que tant ajuda a certs directius de museus per no emprendre canvis innovadors.
  Però Guido en el seu article també relata dues mostres del que pot i ha de ser un museu. En primer lloc, una institució on sigui possible el diàleg entre disciplines, en aquest cas entre les matemàtiques i l’art (per què em fa l’efecte que gairebé sempre el camí va des de les ciències cap a l’art i gairebé mai a l’inrevés?). I de l’altra, el lloc idoni per a realitzar un procés educatiu en què es posin en pràctica els quatre nivells d’interacció que esmentàvem a l’article d’aquest mateix bloc Prohibido no conversar: acció-emoció-reflexió-conversa.
  En resum, un article que pot semblar banal i en canvi porta implícites (fins i tot explícites) diverses càrregues de profunditat, mentre ens distraiem discutint quina és la millor definició de museu.

  CASTELLANO
  El artículo de nuestro buen amigo Guido, con tan sólo dos anécdotas, es el ejemplo perfecto para diagnosticar algunos de los síntomas de las enfermedades que afectan a los museos y que necesitan ser erradicadas mucho antes que entrar en otros cambios, si queremos que el museo contemporáneo, lo sea de verdad. El texto nos habla de la externalización de servicios que son esenciales para el museo como es el de la atención directa al visitante, pero simultáneamente trata sobre la concepción de estos mismos puestos de trabajo pensados en clave de policía cuando deberían ser pensados en clave de mediadores o educadores. Como consecuencia, no se da la importancia que tiene su formación porque, total, sólo deben vigilar.
  En segundo lugar, la primera de las anécdotas nos describe muy bien dos concepciones antagónicas de exposición de arte. La que la concibe como un muestrario de objetos de culto o reliquias religiosas y la que la concibe como un relato en el que, el objeto es una de las piezas clave de su estructura lingüística (como también lo son los ventiladores en el suelo).
  A su vez, la segunda anécdota nos muestra la incoherencia entre los mensajes que da el mismo museo. Por un lado, el del vigilante que tiene órdenes muy claras de lo que no puede dejar hacer y por el otro el del director que lo observa desde una posición jerárquica y le viene a decir al visitante: «no le hagas caso, total sólo es un vigilante, no podemos pretender que llegue más lejos»» y se inhibe sin asumir su responsabilidad en la gestión del personal. Es decir, la dictadura de la gestión burocrática que tanto ayuda a ciertos directivos de museos para no emprender cambios innovadores.
  Pero Guido en su artículo también relata dos muestras de lo que puede y debe ser un museo. En primer lugar, una institución donde sea posible el diálogo entre disciplinas, en este caso entre las matemáticas y el arte (¿por qué me da la impresión de que casi siempre el camino va desde las ciencias hacia el arte y casi nunca al revés?). Y por el otro, el lugar idóneo para realizar un proceso educativo en el que se pongan en práctica los cuatro niveles de interacción que mencionábamos en el artículo de este mismo blog Prohibido no conversar: acción-emoción-reflexión-conversación.
  En resumen, un artículo que puede parecer banal y en cambio lleva implícitas (incluso explícitas) varias cargas de profundidad, mientras nos distraemos discutiendo cuál es la mejor definición de museo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir arriba