La nostra estratègia

A El Museu Transformador, la gestió estratègica és un aspecte clau que cuidem i revisem regularment. En aquests esquemes resumim els nostres factors estratègics bàsics:

Missió i visió

Valors

Scroll to Top